️出清️24H出貨️T5燈管 T5日光燈管 1尺燈管 8W 白光 2700K 藍光燈管 螢光燈管細燈管間接燈管

$29 $28
Unknown 属于品牌,自推出以来 ️出清️24H出貨️T5燈管 T5日光燈管 1尺燈管 8W 白光 2700K 藍光燈管 螢光燈管細燈管間接燈管 最便宜的 $28 销售 210 商品已售出 13 赞和评论 14 商店未确认,但因为仓库在 新北市永和區 所以 Feeship
 • 產地: 中國
 • 燈泡特點: 附加燈泡
 • 保固種類: 無保修
 • 燈泡類型/用途: 燈管
 • 智能裝備: 否
 • 燈泡種類: 日光燈
 • 燈泡配件種類: 專業
 • 保固期限: No Warranty
 • 燈光顏色: 其他
 • 額定電壓: 110220V
 • 包裝尺寸: 1ML
 • 每組數量: 1
 • 電力: 110220
 • Related Products